Works         Experiment         About           ︎      ︎     ︎

 

Absence Lab● 簡介
以實驗性的設計模式及生活經驗雕塑美的不同形式與樣貌。將事物本質設為圓心,策略作為半徑,理性的描繪輪廓,並勾勒出作品的細膩韻味,體現不同以往的感官視野。

● 概念
工作室定位視為一個中繼站,透過現代設計連結概念與形式、業主與受眾。因此視覺導向為一個異材質混種拼接的呈現,營造出具實驗性的識別氛圍Design:Absence Lab
Year:2021
 Copyright © Absence Lab 2019-2023. All rights reserved.